IMPREGNEREN:

Door een gevel te impregneren kunnen er heel wat problemen worden voorkomen.
Een aantal van de bekende problemen zijn:

  • Schimmeloverlast aan de binnenzijde, dit komt door het doorslaan van vocht door de gevel.
  • Witte vlekken door zoutuitslag.
  • Vorstschade, door de poreusheid kan de gevel meer water opnemen en het bevroren water zet maar liefst 10 % uit.
  • Verminderde isolatiewaarde van de gevel
  • Algen- en mosvorming.

Het is daarom dus van groot belang om een gevel te impregneren:
De gevel zal dan geen water meer opnemen. Hierdoor heeft vuil, dat in het water zit dus ook minder kans om zich te hechten. Het spoelt met het water mee de gevel af. Omdat de gevel droog blijft, zal deze en grotere isolerende werking hebben, zonder dat de ventilerende werking verloren gaat. Dit kan een aanzienlijke energiebesparing tot gevolg hebben. De gevel is na het impregneren eenvoudig te reinigen.
Ook bij nieuwbouw is het aan te bevelen, de gevel te impregneren. Hier geldt dat de gevel schoner blijft en zoutuitslag wordt voorkomen. Zoutuitslag is de grote plaag voor veel nieuwbouw. Doordat de gevel teveel water op kan nemen worden de zouten uit de bakstenen en het voegwerk gedrukt. Door het impregneren krijgt het water hier de kans niet toe, omdat het niet in de gevel kan dringen.

Het door Cleaning Service gebruikte impregneermiddel is niet zichtbaar op de gevel en geldt als het toonaangevende product op dit moment. Doordat dit middel diep de gevel intrekt en dus niet bloot wordt gesteld aan UV- licht, blijft het langer werkzaam.
Het resultaat is dus een mooie strakke gevel zonder vervelende vlekken.